Cast & Crew

Ishq Junoon Poster

Actors- Rajbeer Singh, Divya Singh, Akshay Rangshahi, Raj Aryan & Reshad Delawar Khan
Director- Sanjay Sharma
Producer- Vinay Gupta & Anuj Sharma
Music – Ankit Tiwari, Jeet Ganguli, Anjan Bhattacharya, Sanjeev darshan & Vardan Singh
Screenplay & Dialogues – Pankaj Trivedi
Lyrics – Sanjeev Chaturvedi & Azeem Shirazi
Background Music – Sahil Amrute
Action – Abbas Ali Moghul
CEO – P.K. Balakrishnan
Creative Producer- Mahindera Pal Singh
Costume Design – Agneesh Banerjee
Choreography – Naimish Bhatt & Shiv Shankar
Director of Cinematography – R. Sanket
Edited – Mukesh Thakur
Executive Producer – K. Shivkumar
Marketing – Sapna Katwala
Production Design – Jayant Deshmukh
Story – Satya Prakash
Sound Design – Javed Shaikh
Production Houses – Vinr Films, Shant Ketan Films